Prawo wspólnotowe w zakresie polityki regionalnej

W historii zintegrowanej Europy rozwój europejskiej polityki regionalnej kształtował się od lat 50-tych XX wieku, należał do procesów długotrwałych, charakteryzujących się trudnymi rozmowami na szczeblach rządowych państw, który
w miarę dochodzenia do czasów współczesnych zyskiwał coraz bardziej na wartości
i znaczeniu w rozwoju państw, zwłaszcza w regionach słabiej rozwiniętych, jednakże długo obszar ten pozostawał poza unormowaniami prawa wspólnotowego.

Traktat Rzymski ustanawiający EWG z 1957 roku bezpośrednio nie wymagał wprowadzenia wspólnej polityki regionalnej. Zawierał jednak szereg pośrednich odniesień do kwestii problemów regionalnych. W preambule Traktatu stwierdza się, że kraje członkowskie zamierzają zapewnić harmonijny rozwój poprzez zmniejszenie różnic między regionami oraz promowanie rozwoju regionów najmniej rozwiniętych.

Instrumentem służącym do realizacji celu harmonijnego rozwoju był powołany na mocy Traktatu o EWG – Europejski Bank Inwestycyjny (art. 198e). Jego działalność miała przyczyniać się do podnoszenia konkurencyjności regionów poszkodowanych poprzez inwestycje w modernizacje i powstawanie nowych przedsiębiorstw. Jego działalność miała stanowić podłoże pod finansowanie najmniej rozwiniętych państw
w inwestycje modernizacyjne i tworzenie nowych przedsiębiorstw, dzięki czemu zwiększałaby się konkurencyjność regionów.

Spójność gospodarcza i społeczna jako cel polityki regionalnej Unii Europejskiej została wprowadzona w 1986 r. wraz z przyjęciem Jednolitego aktu europejskiego. Politykę tę ostatecznie włączono do Traktatu WE (art. 158–162) Traktatem
z Maastricht (1992 r.).

Na mocy Jednolitego Aktu Europejskiego (JAE) do Traktatu o WE wprowadzono tytuł V: „Spójność ekonomiczna i socjalna” (obecnie Tytuł XVII) pn. „Spójność gospodarcza i społeczna”, który nadał polityce strukturalnej wymiaru traktatowego. Akt ostatecznie wzmocnił znaczenie polityki regionalnej wewnątrz Wspólnoty. Był on impulsem wyznaczającym dla rozwoju regionalnego nowe cele,
a także zadania i zasady, w myśl których miały funkcjonować fundusze strukturalne. Celem integracji było wspólne wnoszenie kosztów z nią związanych, ale także dzielenie się korzyściami, jakie z niej wynikały. Przyjęcie takich założeń wynikało przede wszystkim z opublikowanej w roku 1985 Białej Księgi na temat wprowadzenia jednolitego rynku wewnętrznego.

Za realizację polityki regionalnej Wspólnoty odpowiadają: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS) i Fundusz Spójności (EFS).

Przepisy regulujące aktualne zasady wsparcia z funduszy obejmują
w szczególności takie akty wykonawcze, jak:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia
  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu
  i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 288/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. ustanawiające zasady, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
  i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w odniesieniu do wzoru dla programów operacyjnych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu
  i zatrudnienia” oraz zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1299/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia
  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” w odniesieniu do wzoru dla programów EWT w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1084/2006

   autorzy:   Irena S.  Marta J.

 

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii wykłady z prawa i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s