PRAWO UMÓW i KONTRAKTÓW

Istota umowy nazwanej i umowy nienazwanej.

O tym czy mamy do czynienia z umową taka lub taką, określa ta okoliczność czy kształt, istota, wzorzec, model umowy został dookreślony na gruncie obowiązujących przepisów prawa czy nie. Jeżeli na podstawie prawa możemy zrekonstruować model umowy tzn że jest to UMOWA NAZWANA.

Umowa nazwana – model, wzór został zdefiniowany w przepisach obowiązującego prawa

Umowa nienazwana – (outsourcing, know-how, franczajsing) – nie oznacza umowy bez etykiety. Umowa, której kształtu prawodawca nie wyznacza w treści obowiązujących przepisów prawa.

Jedną z ważniejszych zasad prawa jest zasada swobody umów.

Empiryczny model umowy.

Normatywny model umowy.

Umowa nazwana – kształt umowy dookreślony w przepisach prawa.

Umowa nienazwana – kształt umowy niedookreślony w przepisach prawa.

Wzorzec normatywny umowy – kojarzony z umowami nazwanymi – rekonstruowany na podstawie przepisów prawa.

Wzorzec empiryczny umowy – rekonstruowany na podstawie badań rynku umów, szukając charakterystycznych elementów tego typu umów. (np. frenchising, factoring, know-how)

3 kategorie elementów w treści każdej umowy:

 1. Elementy przedmiotowo-istotne umowy (np. w kupnie-sprzedaży cena <- sin qua non)
 2. Elementy podmiotowe-istotne (subiektywnie istotne z punktu widzenia stron niezmiernie ważne, obojętne z punktu widzenia modelu umowy określonego typu)
 3. Elementy neutralne (nie mieszczą się w poprzednich, np. Umowa została sporządzona w 4ech egzemplarzach)

Zasada swobody umów:

 1. Strony mogą dość swobodnie kształtować treść umowy.
 2. Strony mogą dość swobodnie decydować o formie zawarcia umowy (np. sms)
 3. Można rozstrzygać czy prawo polskie czy prawo innego państwa rozstrzyga umowę (tylko w przypadku międzynarodowych)

Konwencja Wiedeńska dotyczy umów kupna-sprzedaży i dostawy w państwach, które ratyfikowały tą konwencję. Wyjątki dotyczą nieruchomości (umów) prawo polskie domaga się aby prawem właściwym było prawo państwa w którym znajduje się nieruchomość (to samo w przypadku przeniesienia własności)

Normy prawne dzieli się na:

 1. ius cogens – dosłownie: prawo wiążące, prawo bezwzględnie wiążące w ramach swobody umów naruszyć normy ius cogens i zasady współżycia społecznego ???
 2. ius dispositivum – prawo dyspozycyjne – prawo względnie wiążące.

Zasady swobody umów, 4 aspekty:

– szerokie pole autonomii w zakresie kształtowania treści umów.

Ograniczenia:

– Umowa nie może naruszać przepisów prawa

– Nie może naruszać zasad współżycia społecznego

– Nie może obracać się przeciwko naturze, istocie stosunku prawnego

Normy o charakterze ius cogens: Normy prawne, które funkcjonują wg dobrze znanych nam standardów. (Sankcja – w pewien sposób kara, za np. podpisanie umowy kupna sprzedaży bez notariusza). Ius cogens wg schematu: „Jesteś zobligowany zachowywać się tak jak ustalił prawodawca, jeśli nie to sankcja”

Normy o charakterze ius dispositivum: nadaje sens do posługiwania się się ius cogens ??. Wyrażają pewne reguły postępowań. Są to postępowania modelowe, jedynie proponowane. Ich odrzucenie nie naraża na sankcję. Norma dopuszcza alternatywne zachowania.

Przykład ius cogens: ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI (ściśle określony sposób)

Przykład dispositivum: WSPÓLNOTA MAJĄTKOWA (różne możliwości, np. intercyza)

Vis major – siła wyższa (sytuacja kupna samochodu i wpłacenia zadatku, np. w samochód udeży piorun to zadatek należy zwrócić)

Jak nie wiemy czy jakiś przepis jest ius cogens czy ius dispositivum to sięgamy do komentarzy.

Podstawowe tryby zawierania umów.

 1. Tryb ofertowy
 2. Tryb związany z prowadzeniem rokowań/negocjacji
 3. Tryb przetargowy (w tym licytacje)
 4. Tryb adhezyjny – np. autocasco.

Ofertowy: każda oferta stanowi jakąś propozycję zawarcia umowy, ale nie każda propozycja zawarcia umowy jest ofertą w rozumieniu obowiązującego prawa. Warunki, które musi spełniać propozycja, aby być ofertą: 1. Musi wyrażać wolę zawarcia umowy. 2. Musi wyrażać wszystkie elementy przedmiotowo istotne umowy na zawarcie której jest obliczona. (Elementy przedmiotowo istotne(najważniejsza kategoria, stanowią o istocie konstrukcyjnej umowy określonego rodzaju), podmiotowo istotne, neutralne). Adresat oferty nazywa się oblatem (oblat). Wola musi być wyrażona i zostać zwerbalizowana (w przypadku towaru na spółkach sklepowych nie musi). 3. Jeśli jest zastrzeżona forma szczególna (np. akt notarialny), to oferta musi być sporządzona z zachowaniem tej formy szczególnej (np. formy aktu notarialnego). (Nie musi być zawarty czas ważności oferty). Jeśli oferent jest związany czasem, należy rozważyć 2 sytuacje: 1. Oferta publiczna, skierowana do ogółu np. ogłoszenie prasowe. 2. Sytuacja gdy skierowana do adresata wyraźnie oznaczonego. Gdy oferta została złożona w obecności oblata albo przez telefon, videokonferencja to przepisy stanowią, że oferta przestaje wiązać jeżeli nie zostanie zaakceptowana bezzwłocznie. Druga grupa, to te przypadki, gdy nie ma bezpośredniego kontaktu między oferentem a oblatem to oferta przestaje wiązać po upływie czasu w którym oblat w zwykłym toku czynności mógł się z ofertą zapoznać i na nią odpowiedzieć. Oblat: może wyrazić akceptację oferty, może ją przyjąć, może wyrazić wolę zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie. Nie musi jej werbalizować, z jego zachowania może wynikać akceptacja oferty. Jeśli oferta została złożona w formie aktu notarialnego, to akceptacje też musi być w formie aktu notarialnego (czyli jak jest forma szczególna, to akceptacja musi być w formie szczególnej). Oblat może wyraźnie ofertę odrzucić, nic się w perspektywie prawnej nie dzieje. Milczenie oblata nie może być uznawane jako akceptacja oferty. Oblat może przyjąć ofertę ale z zastrzeżeniem zmian (kontroferta). Następuje wtedy zamiana ról, oblat staje się oferentem i na odwrót.

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii wykłady z prawa i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s