Osobowość prawna

Każda osoba prawna działa w oparciu o wyraźnie zdefiniowaną formułę organizacyjno-prawną. Osobami prawnymi są np. przedsiębiorstwa także państwowe. Od tej formuły są wyjątki, np. porty lotnicze.
Zdolność prawna – ktoś może być podmiotem praw i obowiązków. Od chwili urodzenia do śmierci a w szczególnym przypadku (spadek) od chwili poczęcia. Zdolność prawną osób prawnych można uzyskać lub stracić po przez wpis lub skreślenie z odpowiedniego rejestru. Najważniejszy rejestr osób prawnych w Polsce – KRS. Dla szkół wyższych rejestr prowadzi MEN.
Zdolność do czynności prawnych – osobno rozpatrywać w odniesieniu do osób fizycznych i prawnych. Tzn. że może skutecznie po przez swoje czynności nabywać prawa i skutecznie zaciągać zobowiązania.
Dziecko w kołysce ma zdolność prawną, ale nie ma zdolności do czynności prawnych. Może być posiadaczem majątku ale nie może nim rozporządzać.
Wyróżnia się Czynności i Akty prawne o charakterze konstytutywnym i deklaratoryjnym.
Czynność o charakterze konstytutywnym tworzy nową rzeczywistość prawną.
Czynność o charakterze deklaratoryjnym stanowi rodzaj oficjalnego, formalnego potwierdzenia czegoś co już wcześniej się zdarzyło.
Osoba prawna zostaje ma zdolność do czynności prawnych w momencie wpisu do odpowiedniego rejestru. Wpis do księgi wieczystej jest deklaratoryjny – potwierdza własność. Konstytutywna będzie zawartość aktu notarialnego/aktu sprzedaży.
Samorządy nie mają obowiązku wpisu do rejestru, zdolność prawną mogą otrzymać mocy ustawy.

Osoba fizyczna, prawna, zdolność do czynności prawnych, zdolność prawna – umieć!!
Osoba prawna – największą osobą prawną jest skarb państwa. Podmioty mające strukturę korporacyjną. Osoby prawne są tylko takie jako prawodawca przewidział. Osoby prawne są reprezentowane przez osoby fizyczne działające w ich imieniu. Osoby prawne mają wyodrębnioną masę majątkową.
Zdolność prawna – zdolność do tego by być podmiotem praw i zobowiązań.
Zdolność do czynności prawnych – może po przez swoje czynności skutecznie nabywać prawa i skutecznie zaciągać zobowiązania.
Te 2 problemy należy rozważać osobno w zależności do osób fizycznych i prawnych. Zdolność prawna przysługuje człowiekowi od urodzenia do śmierci. O utracie zdolności decyduje wpis do odpowiedniego rejestru. Wprowadzenie wpisu określa prawo do zdolności prawnej dla osoby prawnej.
Zdolność do czynności prawnych.
Osoby fizyczne:
Można wyróżnić 3 przypadki charakteryzujące zakres zdolności do czynności prawnych:
• Zupełny brak zdolności
• Ograniczona zdolność do czynności prawnych
• Pełna zdolność do czynności prawnych
Wiek osoby fizycznej i ewentualnie ubezwłasnowolnienie mają wpływ na przypadek zdolności.
O całkowitym braku mówimy w odniesieniu do osób które nie ukończyły 13 lat. (Jeżeli dziecko takie kupiło gazetę, to dokonało czynności prawnej, w prawie cywilnym jest o tym mowa, jako o drobnych sprawach życia codziennego, w tych przypadkach te czynności są ważne, pod paroma warunkami, taka umowa staje się ważna z chwilą jej wykonania, czyli gdy świadczenia stron są spełnione, drugi warunek, jeżeli nie doszło do pokrzywdzenia osoby która zawiera taką umowę, prawodawca przewiduje szczególną ochronę osób nie zdolnych do czynności prawnych, te 2 warunki muszą być spełnione łącznie, żeby czynność prawna była ważna)
Ograniczona zdolność do czynności prawnych – dotyczy osób które ukończyły lat 13, ale nie osiągnęły pełnoletniości (Osoba taka, niektórych czynności nie może dokonywać w ogóle, niektórych może dokonywać tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego, niektóre może dokonywać zupełnie samodzielnie tak jak osoba korzystająca z pełnej zdolności do czynności prawnych. Przykładem mogą być rozporządzenia testamentowe. Jeśli taka osoba dokonuje czynności z których może wynikać jakieś zobowiązania to do ich ważności potrzebna jest zgoda przedstawiciela ustawowego. Osoba taka może samodzielnie rozporządzać swoim zarobkiem, może skutecznie zawrzeć umowę o pracę.
Pełna zdolność – osoby które ukończyły 18 lub zawarły wcześniej związek małżeński (osiągnęły pełnoletniość i nie są ubezwłasnowolnione). Może dokonywać wszystkich czynności zupełnie samodzielnie.

Osoby prawne:
O wszystkim stanowi wpis do odpowiedniego rejestru. Nabycie i moment utraty zdolności prawnej. Może też o tym przesądzić ustawa. Nie ma takiej osoby prawnej która by nie miała osobowości prawnej.

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii wykłady z prawa i oznaczony tagami , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s