Kodeks cywilny i Kodeks Postępowania Cywilnego

Podstawowa charakterystyka kodeksu cywilnego i postępowania cywilnego.

Akty prawne. Prawo cywilne = prawo dnia codziennego. (Skasowanie biletu – dokonanie czynności cywilno-prawnej, zawarcie umowy). Relacje między małżonkami podlegają reglamentacji cywilno prawnej. Sporządzanie testamentu w prawie cywilnym.

Postępowanie sądowe w Polsce jest co najmniej 2 instancyjne. Zawsze przysługuje środek odwoławczy.

Zasady współżycia społecznego.

Trzeba uiścić opłatę sądową aby odbyła się sprawa. Nauka prawa cywilnego polega na wniknięciu w głąb przepisów a nie czytaniu wprost.

Wszystkie ustawy są publikowane w dzienniku ustaw.

Akty cywilne (kodeks cywilny i postępowania cywilnego) .

Kodeks Cywilny jest najważniejszym źródłem prawa cywilnego materialnego.

KPC jest najważniejszym źródłem prawa cywilnego formalnego (procesowego, proceduralnego).

KC to największe akty prawne w Polsce. Wszystkie normy można podzielić na: zbiór przepisów prawa materialnego i zbiór przepisów prawa formalnego (proceduralnego, procesowego).

Materialne cywilne – mówi o normach, które kreują podstawy do merytorycznego rozstrzygania nas interesujących zagadnień.

Formalne cywilne – stanowi zbiór norm, które można powiedzieć precyzują reguły gry. Reguły postępowania przed aparatami organów sprawiedliwości. Określa prawa i obowiązki w momencie postępowań sądowych.

Prawo formalne było by prawem martwym bez prawa materialnego.

Przepisy formalnego prawa pracy są w KPC. Prawo pracy wyodrębniło się z prawa cywilnego.

Oba kodeksy uchwalone 23.04.1964 tego samego dnia. Kilkaset razy nowelizowana. Współczesny KC i KPC prawie inne dzisiaj niż na początku. Mamy dobry KC, dostosowany do naszych czasów, nowoczesne, sprawdzone w praktyce.

KPC jest skondensowaną regulacją prawa procesowego, pełną, możliwie wyczerpującą, także prawa pracy, rodzinnego itp. Dla nas ważniejsza jest płaszczyzna prawa materialnego. Prawo cywilne materialne zaczyna się na kodeksie cywilnym, ale się na nim nie kończy. Dopełnieniem KC jest kodeks prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Kodeks morski, ustawa o prawie spółdzielczym, hipoteczna – szczególnie ważne ustawy cywilno-prawne.

KC jest kamieniem węgielnym wszystkich innych dziedzin prawa.

KC jest ważniejszy w sensie funkcjonalnym, a nie w sensie hierarchicznym. Ustawy są na równi hierarchicznie.

W konstytucji jest wyraźnie napisane, które akty prawne mogą być źródłami prawa w Polsce: Konstytucja, Ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego. Kategoria KODEKS nie pojawia się w ogóle, zatem w każdym kodeksie musi pojawić się słowo USTAWA, aby kodeks stał się aktem prawnym. Opatrzenie ustawy słowem kodeks nie prowadzi do hierarchicznego umiejscowienia…

KC dzieli się na 4 księgi. Każda oznacza jednostkę redakcyjną tekstu aktu normatywnego(każda ustawa, konstytucja itd. to akt normatywny) . (np. podział na paragrafy, jeżeli tekst jest bardziej rozległy to najpierw na artykuły, potem na paragrafy, kodeks tak duży, że najpierw na księgi, potem na artykuły itd….) są to:

  • część ogólna
  • prawo rzeczowe
  • zobowiązania
  • spadki

Do egzaminu głównie księga pierwsza. Ważna też dla nas jest księga trzecia.

Osoba fizyczna –

Osoba prawna –

Charakterystyka ksiąg:

Księga to jednostka systematyzująca tekst aktu normatywnego. Oznacza jednostkę redakcyjną.

Przepisy w księdze ogólnej są bardzo precyzyjne i szczegółowe. Większość aktów normatywnych poprzedza część ogólna. Regulację w części ogólnej stanowią rodzaj klucza do zrozumienia jakiejś części prawa. Podstawowy warsztat do poruszania się w obszarze Prawa Cywilnego. Drugi ważny wyróżnik części ogólnej – konstruuje zasadniczą siatkę pojęciową do PC. Bazę terminologii. Trzeci wyróżnik – wiąże się z tym iż zawarte przepisy dotyczą takich kwestii które mogą się aktualizować w bardzo różnych układach sytuacyjnych. Są problemy powtarzalne, pojawiające się w różnych instytucjach. Np. osoba podpisująca umowę kupna-sprzedaży po pijaku, albo sporządzenie testamentu, albo związku małżeńskiego. Albo warunki szantażu. Te problemy mogą się aktualizować w kontekście różnych czynności cywilno-prawnych. Ustawodawca wprowadza nowy przepis, który rozstrzyga co się dzieje gdy np. testament był sporządzony pod wpływem groźby. Trzeba by było taki przepis wprowadzić do wszystkich dziedzin, np. umów leasingowych itp. Można by rozpatrywać takie sytuacje każdą oddzielnie, np. co innego podpisanie umowy a co innego sprzedaż samochodu. Te problemy alkoholu, narkotyków, szantażu itp. Trzeba było uregulować do wszelkich typów w jednym miejscu.

Część ogólna nie nazywa się z powodu ogólności treści. Tak się nazywa, bo są tam konkretne rozstrzygnięcia dotyczące różnych sytuacji, tak jak napisano wyżej. Żeby nie trzeba było się wypowiadać na różnych płaszczyznach.

Trzy rysy najważniejsze:

  1. Najważniejsze zasady, wartości i reguły.
  2. Konstruuje siatkę pojęciową i terminologiczną całego systemu prawa.
  3. Mamy do czynienia z rozstrzygnięciami systemowymi o wymiarze szerokim, odnoszą się do różnych umów w dalszej części prawa cywilnego.

Część 2. Prawo rzeczowe. Księga 2.

Są tu uregulowane ważne instytucje cywilno prawno: np. własność, posiadanie, ograniczone prawa rzeczowe.

Księga 3. Zobowiązania. Kryją się tu wszystkie typy umów cywilno prawnych. Prawo umów i kontraktów. Np. czym się różni umowa o dzieło od umowy zlecenia.

Znajomość prawa umów.

Księga 4. Spadki. Polskie prawo spadkowe przewiduje 2 reżimy dziedziczenia. Ustawowe i testamentowe.

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii wykłady z prawa i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s