Zasady prawa pracy

Zasady prawa pracy:

 1. zasada wolności pracy art.10 par.1 k.p
 2. z. swobody nawiązania stosunku pracy art..11 k.p
 3. z. poszanowania godności i dóbr osobistych pracownika art.11
 4. z. równego traktowania pracowników art..11
 5. z. odpłatności pracy art.13
 6. z. gwarantująca prawo do wypoczynku art..14
 7. z. zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy art.15 za tym idzie odpowiedzialność karna
 8. z zaspokajania bytowych , socjalnych i kulturalnych potrzeb pracownika art.16
 9. ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 10. ochrona uprawnień pracownika art.18
 11. z. wolności zrzeszania się w związki zawodowe i organizacje pracodawców art.18
 12. z. udziału załogi w zarządzaniu zakładem pracy art.18 ( ustawa o samorządzie załogi p.p.zasada o komercjalizacji

Zasady  dodatkowe :

-zasada ryzyka pracodawcy – wynikająca z istoty stosunku pracy (rodzaju ryzyka)

 • ryzyko gospodarcze- ujemne rezultaty działalności gospodarczej nie mogą obciążać pracowników , którzy maja jedynie sumiennie i starannie wykonywać pracę
 • r.osobowe – pracodawcę obciążają skutki niezawinionych przez pracownika błędów pociągające szkody majątkowe . pracownik ponosi odpowiedzialność z szkody wynikłe z jego winy
 • r. techniczne- ujemne następstwa niemożności świadczenia pracy przez pracownika spowodowane przyczynami leżącymi po stronie pracodawcy i obciążają pracodawce
 • r. socjalne- obowiązek wypłaty wynagrodzenia pracownikom w razie choroby czy przyczyn rodzinnych

-zasady podporządkowania pracownika poleceniom przełożonych art.100 par. 1 k.p. :

 • praca podporządkowana- dobrowolna wykonywana osobiście , świadczona za wynagrodzenie lub wykonywana pod kierownictwem na rzecz pracodawcy oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę art.22 k.p

Nie jest przedmiotem pracy:

 1. praca świadczona osobiście na własny rachunek
 2. praca świadczona w ramach czynów społecznych
 3. praca świadczona w ramach pomocy sąsiedzkiej
 4. praca świadczona przez uczniów w ramach zajęć szkolnych
 5. praca świadczona w ramach umów cywilno prawnych (umowa o dzieło , zlecenie , agencyjna)

Mające inny charakter niż charakter pracy podporządkowanej wynikające z innych stosunków niż stosunek pracy

Stosunki prawne majace miejsce przed nawiązaniem stosunku pracy:

-pośrednictwa pracy, zatrudnienia absolwentów , pełnomocnicy d.s zatrudnienia , funkcjonowanie biur pracy, zawarcie umowy przedwstępnej, stypendia fundowane, skierowanie do pracy

Stosunki prawne będące następstwem zawarcia stosunku pracy:

 • stosunek ubezpieczenia społecznego

Stosunki prawne zapewniające prawidłową realizację stosunków pracy:

 • funkcjonowanie systemu nadzoru nad pracą
 • warunki pracy prawa i obowiązki pracownika
 • skutki niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków
 • porządek pracy
 • urlopy wypoczynkowe
Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii wykłady z prawa i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s